Home
AJHC
Our Christian Community
Blacks and the Faith
News Briefs
Events
Catholic Teachings
Community Briefs
Social Programs
Haitian Masses
Prayer Groups
Prayers
Our Partners
Watch Videos
Photo Album
Tell-A-Friend

 

Social Programs


Posted : 2015-08-21

Biwo Apostola Ayisyen-an ap travay sere avèk “Migration Office” pou ede Ayisyen

Biwo Apostola Ayisyen-an ap travay sere avèk “Migration Office” pou ede Ayisyen viv pi alèz nan peyi isit la. Yo vle ede tout imigran rete lwen fo avoka ak tout lòt moun k-ap eseye volè nou ou byen desevwa nou.

Rev. Saint Charles Borno
Apostola Ayisyen Dyosèz Brooklyn
St. Teresa of Avila, RC
563 Sterling Street
Brooklyn, NY 11238
(718) 622 - 6500
917 597 - 1941


Rele Apostola Ayisyen-an Diosezen-an nan (718) 622 - 6500 or 917 597-1941

- Si nou bezwen vrè espesyalis nan koze imigrasyon
- Si nou bezwen aprann pale ak ekri yon ti anglè
- Si nou bewzen mèt kay yo fikse pwoblèm nan apatman-n yo
- Si nou bezwen enfòmasyon sou travay
- Si nou bezwen enfòmasyon sou pawas ki genyen mès Ayisyen:
- Kite non-w, ak telefòn ou, epi yon moun nan biwo-a va kontakte-w

Enfòmasyon yo gratis--- Menu ---

Catholic Charities Mobile Outreach Walk-In Center
Posted on: 2018-04-04


Biwo Apostola Ayisyen-an ap travay sere avèk “Migration Office” pou ede Ayisyen
Posted on: 2015-08-21


Certified Health Care Plans in New York State
Posted on: 2013-10-21


THE AFFORDABLE CARE ACT (OBAMACARE)
Posted on: 2013-10-11


IMMIGRATION POINTS OF INTEREST – SEPTEMBER 2011
Posted on: 2011-09-17


Haitian TPS Resource List
Posted on: 2011-06-17


BigAppleRx - New York City's First Official Prescription Drug Discount Card
Posted on: 2011-05-20


Practice English ( Pratike Angle )
Posted on: 2011-03-30


Apply For Food Stamps @ Haitian Family Resource Center (HFRC)
Posted on: 2011-03-25


St. Therese of Lisieux Social Service Program
Posted on: 2011-03-05


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright - HADOB.org. All Right Reserved.
Designed by EpageCreation